725 471 918

reditelka@mskyticka.cz

přepnout do grafické verze

Povinně zveřejňované informace

Menu > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

dle Zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace

Identifikace školy: IZO 600 085 023

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina ze dne 15.9.1994 s účinností od 1.1.1995 a její další změny a dodatky - zde

Zařazení do sítě rejstříku škol 1.1.1995 a její  další změny a dodatky - zde

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou

4 třídy, 112 dětí (výjimka z počtu dětí na 28 dětí na třídu)

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Mateřská škola:

Statutární orgán - ředitelka školy Bc. Lenka Kalousová

Zástupce statutárního orgánu - zástupkyně ředitelky školy Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová

Pedagogické pracovnice

Ekonomka školy

Uklízečky

Školní jídelna:

Hospodářka školy

Kuchařky

4. Kontaktní spojení

Pevná linka: 472 744 262

Mobil ředitelky školy: Bc. Lenka Kalousová - 725 471 918

Mobil zástupkyně školy: Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová - 723 228 008

ostatní mobily viz. web školy

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Pod Vodojemem 313/3b, Ústí nad Labem, 400 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pod Vodojemem 313/3b, Ústí nad Labem, 400 10

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - pátek mezi 10-12 hodinou nebo v jiný čas po domluvě s vedením školy

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: 472 744 262

Mobil ředitelky školy: 725 471 918

Mobil zástupkyně školy: 723 228 008

Mobil hospodářky školy: 606 085 858

ostatní mobily viz. web školy

4.5 Číslo faxu

Neužíváme

4.6 Adresa internetové stránky

www.mskyticka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

reditelka@mskyticka.cz

ID datové schránky: 79w2dfu

4.8 Další elektronické adresy

Ekonomka a vedoucí školní jídelny: ekonom@mskyticka.cz

5.Případné platby lze poukázat

ČSOB - 101053048 / 0300 POZOR ZMĚNA ÚČTU OD 1.7.2023 - 131-397300297/0100 KB

6.IČ

44555253

7.DIČ

Mateřská škola není plátcem DPH

8.Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty školy 

Školní řád  (zaktualizovaný od 12.4.2021)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Kvítka poznání - rosteme společně" 1.9.2023-31.8.2026

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu p. o. na rok 2022 a Střednědobého výhledu p. o. na roky 2023 a 2024 -z

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024-2025 - zde

Rozpočet na rok 2024 - zde

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025-2026 - zde

9.Žádosti o informace

Pod Vodojemem 313/3b, Ústí nad Labem 400 10

Telefon: 472 744 262

www.mskyticka.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Adresa: Pod Vodojemem 313/3b, Ústí nad Labem 400 10

E-mail: reditelka@mskyticka.cz

ID datové schránky: 79w2dfu

Telefon: 472 744 262

11.Opravné prostředky

Prostřednictvím podatelny mateřské školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje dle lhůty dané rozhodnutím

12.Formuláře

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. - zde

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Neexistují

14. Předpisy vydané

Právní předpisy nejsou vydány

14.1 Nejdůležitější právní předpisy jimiž se řídíme

Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

Zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14 O předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zřízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

15.Úhrady za poskytování informací

Telefonicky (krátce bez potřeby vyhledávání podkladů) - zdarma

Kopie 1 stránky A4 formátu - 5,00 Kč

Kopie oboustranná A4 formátu - 8,00 Kč

Kopie 1 stránky A3 formátu - 10,00 Kč

Oboustranná kopie A3 formátu - 20,00 Kč

Černobílý tisk 1 strany textu - 5,00 Kč

Barevný tisk 1 strany textu - 10,00 Kč

Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny) - dle hodinové sazby pověřeného pracovníka

Poskytnutí požadovaných výstupů na magnetickém nosiči (cd) - 30,00 Kč

Informační brožura (podle kalkulace nákladů) - podle kalkulace nákladů

Poštovní služby - podle skutečných nákladů

15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nemáme

16.Licenční smlouvy 

Nemáme

17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2021 - zde

18. Oznamovací systém - nenech to být

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)