725 471 918

reditelka@mskyticka.cz

přepnout do grafické verze

IT technika, NPO komponenta 3.1

Menu > Aktivity > IT technika, NPO komponenta 3.1

Tablety, notebooky, robo didaktické hračky

V roce 2022 jsme měli možnost čerpat finanční prostředky v rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - komponenta 3.1 NPO. Cíl číslo 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální pomůcky).

Každá třída (máme 4 třídy) má od roku 2014 jeden tablet, notebook, se kterými mohou děti též pracovat pod dohledem p. učitelek. Učí se tato zařízení nejen ovládat, zkouší různé didaktické hry jako doplňkovou nebo nabídkovou činnost.

Máme také MagicBox (jeden na celou školku), kdy se o něj měsíčně po třídách střídáme, využíváme pro individuální práci i tato IT zařízení.

Bee Bot - robotická včelka - nově od 1/2016

Digitální technologie je všude kolem nás, ne každá je však vhodná i pro předškolní vzdělávání. Tato didaktická pomůcka tyto parametry splňuje.

Bee - bot jsme v lednu 2016 zakoupili i díky Vaší snaze ve sběru.

Jednu má k dispozici červená kytička, druhou včelku má oranžová kytička - je to programovatelná didaktická pomůcka, která u dětí rozvíjí prostorovou představivost, logické uvažování, kritické myšlení apod. Obohacuje o další nový prvek naši výchovně vzdělávací nabídku.

Děti pomocí jednoduchých tlačítek volí cestu na čtvercové síti 15x15 cm, pod kterou se mohou dávat obrázky k danému tématu nebo si děti samy mohou vybrat. Robotickou včelku tedy předem naprogramují tlačítky: vpřed, vzad, vlevo, vpravo, jdi,(go) vymaž, oprav. Pak ji spustí a sledují, zda jejich zadání bylo správné či nikoli. Lze dokupovat i jednotlivé sady obrázků, ale samozřejmě si s dětmi můžeme vyrábět i vlastní -viz fotky/ICT technologie/Bee bot.

Mluvící skřipce

Každá třída má tři mluvící skřipce (koupili jsme je v 6/2016), na které se dá nahrát krátký vzkaz; děti tak mohou samostatně pracovat ve skupinách a plnit jednotlivá zadání. Opět jsme je zakoupili z peněz ze sběru díky rodičům, děkujeme.